aditiva Bishop original logo

Aditíva do prevodoviek a diferenciálov

515 Aditívum do diferenciálu a prevodovky osobných vozidiel – prísada do oleja

Aditívum do diferenciálu a prevodoky pre ošetrenie diferenciálov, prevodoviek a riešenie problémov spojených s trením, teplotou a nadmerným opotrebením. Určené prevažne pre ošetrenie mechanických prevodoviek a diferenciálov osobných áut.

Unikátna prísada do prevodových olejov chemicky vytvára mikroskopicky tenký mikrodifúzny film na povrchu všetkých mazaných plôch. Zaisťuje tak zvýšenú ochranu všetkých prevodových zariadení a zaisťuje tak riešenie problémov spojených s trením, teplotou a nadmerným opotrebením. Vyrobená na báze ťažkých ropných naftentických destilátov bez podielu nebezpečných zlúčenín na báze chloru a síry. Kompatibilná so všetkými typmi prevodových olejov.

 

aditivum do diferenciualu a prevodovky

Výhody:

 • zníženie trenia a opotrebovania
 • zníženie prevádzkovej teplot
 • zvýšenie výkonu zariadenia
 • zníženie hlučnosti
 • predĺženie životnosti ozubených súkolí

Návod na použitie:

Aplikovať ako prísadu do prevodových olejov. Pokiaľ možno vymeniť olej a doplniť
ho o 118 ml receptúry 515. Pokiaľ olej nemeníte, nahradiť 118 ml oleja receptúrou. Ošetrovanie sa doporučuje pri každej výmene oleja. Obsah jedného balenia postačí k ošetreniu prevodovky alebo diferenciálu s náplňou do 4L oleja.

Balenie:

 • plastové fľaše . . . 118 ml

Pozor! Nepoužívať do automatických prevodoviek! 

 

127  Prísada do automatických prevodoviek

Špeciálna receptúra určená na ošetrenie prevodoviek a zariadení s náplňou prevodových kvapalín. Jej úlohou je riešenie problémov spojených s teplotou, trením a nadmerným opotrebovaním. Vytvára mikroskopicky tenký ochranný difúzny film na povrchu ošetrovaných súčiastok zaisťujúci zvýšenú ochranu mazaných plôch pred opotrebením. Určená je najmä pre ošetrenie automatických prevodoviek osobných automobilov.

Zloženie a účinky: 

Táto unikátna receptúra vytvára chemickou cestou mikroskopicky tenký ochranný film na povrchu všetkých mazaných plôch. Zabezpečuje dokonalú ochranu všetkých prevodových zariadení, na ktoré pôsobí. Je vyrobená na báze ťažkých ropných naftentických destilátov bez podielu nebezpečných zlúčenín na báze chloru a síry. Kompatibilná so všetkými typmi prevodových kvapalín. Pri jej použití nedochádza k zmenám rozmerov ošetrovaných súčiastok.

aditivum do automatickej prevodovky

Výhody:

 • zníženie hlučnosti zariadenia
 • zvýšenie výkonu zariadenia
 • predĺženie životnosti trecích lamiel a ozubených súkolí

Návod na použitie:

Aditívum do diferenciálu a prevodovky aplikovať do prevodovej kvapaliny v okamihu výmeny náplne. Obsah jedného balenia postačí na ošetrenie automatickej prevodovky s obsahom do 4 l prevodovej kvapaliny. Opakovať pri každej výmene náplne prevodovky.

POZOR! Toto aditívum do prevodovky nepridávať do prevodových olejov určených do mechanických prevodoviek!

Balenie:

 • plastové fľaše . . . 354 ml

 

451 Prísada do oleja manuálnej prevodovky osobného vozidla

Aditívum do prevodovky – pre ošetrenie prevodoviek a riešenie problémov spojených s trením, teplotou a nadmerným opotrebením. Určené prevažne pre ošetrenie mechanických prevodoviek osobných vozidiel s náplňou do 4 l oleja.

Unikátna prísada do prevodových olejov chemicky vytvára mikroskopicky tenký mikrodifúzny film na povrchu všetkých mazaných plôch. Zaisťuje tak zvýšenú ochranu všetkých prevodových zariadení a zaisťuje tak riešenie problémov spojených s trením, teplotou a nadmerným opotrebením. Vyrobená na báze ťažkých ropných naftentických destilátov bez podielu nebezpečných zlúčenín na báze chloru a síry. Kompatibilná so všetkými typmi prevodových olejov.

aditivum do oleja manualnej prevodovky

Výhody:

 • zníženie trenia a opotrebovania
 • zníženie prevádzkovej teploty
 • zvýšenie výkonu zariadenia
 • zníženie hlučnosti
 • predĺženie životnosti ozubených súkolí

Návod na použitie:

Aplikovať ako prísadu do prevodových olejov. Pokiaľ možno vymeniť olej a doplniť ho o 118 ml receptúry 451. Pokiaľ olej nemeníte, nahradiť 118 ml oleja receptúrou. Ošetrovanie sa doporučuje pri každej výmene oleja. Obsah jedného balenia postačí k ošetreniu prevodovky alebo diferenciálu s náplňou do 4L oleja.

Balenie:

 • plastové fľaše . . . 118 ml

Pozor! Toto aditívum do prevodovky nepoužívať do automatických prevodoviek! 

 

4X4 Prísada do prevodových olejov pre prevodovky vozidiel s pohonom 4×4

Aditívum do prevodovky – pre ošetrenie prevodoviek a riešenie problémov spojených s trením, teplotou a nadmerným opotrebením. Určené prevažne pre ošetrenie mechanických prevodoviek osobných vozidiel s pohonom 4X4.

aditivum do oleja automatickej prevodovky pre 4x4

Unikátna prísada do prevodových olejov chemicky vytvára mikroskopicky tenký mikrodifúzny film na povrchu všetkých mazaných plôch. Zaisťuje tak zvýšenú ochranu všetkých prevodových zariadení. Vyrobená na báze ťažkých ropných naftentických destilátov bez podielu nebezpečných zlúčenín na báze chloru a síry. Kompatibilná so všetkými typmi prevodových olejov. Po aplikácii nedochádza k zmenám rozmerov ošetrovaných súčiastok.

Výhody:

 • zníženie trenia a opotrebovania
 • zvýšenie výkonu zariadenia
 • predĺženie životnosti ozubených súkolí

Návod na použitie: 

Aplikovať ako prísadu do prevodových olejov. Ošetrovanie sa doporučuje pri každej výmene oleja. Obsah jedného balenia postačí k ošetreniu prevodovky s náplňou do 4L oleja.

Balenie:

 • plastové fľaše . . . 236 ml

Pozor! Toto aditívum do prevodovky nepoužívať do automatických prevodoviek! 

 

844 Aditívum do diferenciálu a prevodovky nákladných automobilov

Pre ošetrenie všetkých prevodoviek a riešenie problémov spojených s trením, teplotou a nadmerným opotrebením. Určené prevažne pre ošetrenie diferenciálov.aditivum do oleja diferencialu a prevodovky nakladnych automobilov

Zloženie a účinky: 

Unikátna receptúra chemicky vytvára mikroskopicky tenký ochranný mikrodifúzny film na povrchu všetkých mazaných plôch. Zaisťuje dokonalú ochranu všetkých prevodových zariadení. Vyrobená na báze ťažkých ropných naftentických destilátov bez podielu nebezpečných zlúčenín na báze chlóru a síry. Kompatibilná so všetkými typmi prevodových olejov. Po aplikácii nedochádza k zmenám rozmerov ošetrovaných súčiastok.

Výhody:

 • zníženie trenia a opotrebovania
 • zvýšenie výkonu zariadenia
 • predĺženie životnosti ozubených súkolí

Návod na použitie:

Aditívum do diferenciálu prevodovky aplikovať ako prísadu do prevodových olejov. Miešať v pomere až 1:12. V prípade trvale extrémnych podmienok zvýšiť koncentráciu až na 1:8. Ošetrovanie sa doporučuje pri každej výmene oleja.

Balenie:

 • plastové fľaše . . . 946 ml

Pozor! Toto aditívum do prevodvky nepoužívať do automatických prevodoviek!

Súvisiace: