aditivum Bishop original logo

Aditíva pre hydraulický olej

Receptúra 31900 HTC Mikrodifúzna prísada pre hydraulický olej

Špeciálna receptúra pre ošetrenie všetkých hydraulických systémov s náplňou hydraulických olejov a pre riešenie všetkých problémov spojených s trením, teplotou, nadmerným opotrebovaním, oxidáciou, kavitáciou a netesnosťami systémov. Chemicky vytvára mikroskopicky tenký ochranný mikrodifúzny film zaisťujúci ochranu všetkých hydraulických systémov využívajpcich hydraulický olej. Je vyrobená na báze ťažkých ropných parafinických destilátov bez podielu nebezpečných zlúčenín na báze chlóru a síry. Je kompatibilná so všetkými typmi hydraulických olejov.

 

Výhody:

Zníženie: trenia a opotrebovania, teploty, oxidácie a kavitácie, tvorby lakových usadenín, okysľovania oleja, penivosti a stabilizácia oleja

  • regenerácia tesnení
  • zvýšenie výkonu zariadenia
  • predĺženie životnosti olejovej náplne a zariadenia

Návod na použitie: 

Aplikovať ako 1,25%-tnú prísadu  až 5%-nú prísadu do hydraulických olejov.V prípade trvalých extrémnych podmienok zvýšiť koncentráciu až na 5-10%. Opakovať pri každej výmene oleja.aditivum pre hydraulicky olej

Overovacie testy:

V januári 1999 bol vykonaný 28 denný test v skúšobni MIRERVY Boskovice v ČR z dôvodu overenia dlhodobých mazacích účinkov a zistenie súčiniteľa trenia zmesi 95% oleja (biely ťažký PND 26-251-76) a 5% prísady receptúry 31900 v množstve 3 kvapiek maziva v mazacej drážke priemyslového chapača R251.

Výsledky: 

V priebehu 28 dní sa súčiniteľ trenia ustálil v rozsahu 0,043 až 0,053. Počas testu nebolo mazivo doplňované a nedošlo k zadretiu zariadenia. Po 28 dňoch bolo meranie zastavené z dôvodu nedostatku času (viz protokol z merania).

Balenie:

  • plastové fľaše . . . . .250 a 946 ml
  • plastové kanistre . . . 3,78 l

 

PSP Prísada do posilňovačov riadenia (PSP – Power Stearing Protection)

Špeciálne vyvinuté aditívum do prevodových olejov a kvapalín určených ako náplň posilňovačov riadenia. Obsahuje mikrodifúznu zložku zaisťujúcu vytvorenie mikrotenkého mazacieho filmu pevne spojeného s kovovým povrchom. Ošetruje tesnenia, znižuje priesak náplne posilňovača riadenia cez tesnenia. Podstatne zvyšuje životnosť zariadenia.

 

Výhody:

  • zníženie trenia
  • zníženie opotrebovania
  • predĺženie životnosti zariadenia
  • zníženie teploty olejovej náplne

Návod na použitie: 

Obsah fľašky pridať do náplne posilňovačov riadenia. Pokiaľ by aplikáciou bol aditivum do polisnovaca riadenia
prekročený výrobcom doporučený objem náplne posilňovača riadenia, pred aplikáciou odobrať príslušné množstvo pôvodnej náplne aby táto spolu s aditívom neprekračovala objemovo výrobcom zariadenia doporučené množstvo náplne. Výrobok je určený na ošetrenie všetkých typov posilňovačov okrem tých, ktoré obsahujú náplne ATF (automatických prevodoviek s kvapalinou).

Balenie:

  • plastové fľaše 50 ml

Súvisiace